Mes: Abril de 2014

Activitat 15

Alan Ferrer i Javier Calvo

a)Copiar l’equació de cerca realitzada

 Equació: barcelona restaurants Restaurants OR Barcelona “Restaurants a Barcelona”

 b) Posar el nombre de resultats obtinguts i copiar els 3 primers resultats de la cerca

 4 resultats (0,04 s)

1)[CITA] Els complements adverbials adjunts

2)[CITA] D’on vénen i on van, i quin servei ens fran, els símbols nacionals?

3) On trobar menús especials

 c)Triar un document obtingut com a resposta a la cerca, copiant l’inici (títol i primeres línies de text) i la url. Justificar l’elecció.

 On trobar menús especials

S Herrero Blanco – 2013 – openaccess.uoc.edu

 Desenvolupador LaFourchette SA Atrápalo.com Reservas de Restaurantes SL  de l’aplicació
Vegman A prop d’aquí Restarium GoChef Restaurants Michelin Desenvolupador McKS App
Development GmbH Ajuntament de Barcelona Loogicweb Soluciones Umni ViaMichelin 

 d) Comparar breument ls resultats obtinguts a Google Scholar amb els resultats obtinguts a Google.

 Al Google Scholar els resultats han estat gairebé nuls, en canvi al Google hem obtingut molts més resultats i amb la finalitat que buscàvem

2.

 a)Copiar l’equació de cerca realitzada

Equació: barcelona restaurants Restaurants OR Barcelona “Restaurants a Barcelona”

 b) Posar el nombre de resultats obtinguts i copiar els 3 primers resultats de la cerca

 RESULTATS GOOGLE

Aproximadament 80.300 resultats (0,54 segons)

 

PART 2.2

a)Copiar l’equació de cerca realitzada

 barcelona restaurants Restaurants OR Barcelona “Restaurants a Barcelona”

 b) Posar el nombre de resultats obtinguts i copiar els 3 primers resultats de la cerca

Aproximadamente 78.300 resultados (0,48 segundos)

 

 

 

2.3 Les dues tenen resultats semblants, tot-hi que després de les 3 primeres varien completament les dues, a més, sense conta Google ni historial s’hi troben menys resultats

Anuncis